Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du handler på umage.dk. UMAGE lever op til alle regler i Persondataforordningen 2018.

Herunder kan du læse om, hvilke af dine personoplysninger vi indsamler og behandler, når du handler på umage.dk samt hvad dine personoplysninger bruges til og hvilke rettigheder, du har. Nedenstående gælder også i forbindelse med øvrige henvendelser til UMAGE.

Webside
Når du besøger umage.com, indsamles automatisk oplysninger om dig og dine besøg på vores webside. Vi indsamler oplysninger om, hvilken type browser du burger, dine søgeord, din IP-adresse inklusive din netværkslokation samt oplysninger om din computer/tablet.

UMAGE vil gerne tilbyde en brugervenlig webside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores webside bliver brugt. Dette indsamler vi ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores webside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores webside.

Vi anvender cookies, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores webside, brugerne besøger.

Du kan når som helst ændre dit samtykke til cookies, og du kan til enhver tid slette cookies. På minecookies.org kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer.

UMAGEs retmæssige grundlag for ovenstående behandling af personoplysninger er Persondataforordningens Artikel 6 (1f).

Online-handel
Når du handler hos UMAGE eller kommunikerer med os, beder vi dig oplyse følgende:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Betalingsmetode
• Oplysninger om hvilke produkter, du er interesseret i/køber
• Leveringsmetode
• Returneringer
• IP-adressen hvorfra købet blev foretaget

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er at opfylde og administrere vores aftale med dig herunder din ret til at returnere produkter og indmelde klager.

UMAGEs retmæssige grundlag for ovenstående behandling af personoplysninger er i henhold til Bogføringsloven samt Persondataforordningens Artikel 6 (1b, 1c og 1 f).

Nyhedsbrev
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Evt. telefonnummer

Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

Vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Du vil kun blive kontaktet telefonisk, hvis der er problemer med din ordre og/eller med besked om din levering.

UMAGEs retmæssige grundlag for ovenstående behandling af personoplysninger er i henhold til Persondataforordningens Artikel 6 (1 f).

Modtagere af dine personoplysninger
I forbindelse med levering af dine varer får transportører adgang til dine personoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer. Disse eksterne leverandører har ikke lov til at anvende dine personoplysninger til andet end at udføre tjenester for UMAGE. Alle personoplysninger bliver behandlet fortroligt.

Dine personoplysninger vil kunne blive brugt i en politi-efterforskning, da vi anmelder falske betalinger til politiet. Vi frigiver konto og andre personlige oplysninger, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov og for at undgå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med kreditkort.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvad vi bruger dine data til, modtagere af dine personoplysninger og oplysninger om, hvor vi har dine personoplysninger fra.

Du har ret til at bede om en kopi af dine personoplysninger. For at udøve dine rettigheder sender du en mail til info@umage.com. Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig - og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.

Ret til berigtigelse og sletning
Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug

Ret til dataportabilitet
I særlige tilfælde kan du anmode om dataportabillitet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, så kontakt os venligst ved at skrive til: info@umage.com.

Ret til at klage
Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet - Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K. Klager kan også indsendes pr. e-mail: dt@datatilsynet.dk eller pr. telefon: +45 33 19 32 00.
Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets webside: www.datatilsynet.dk.

Sletning
Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet, medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Sikkerhed
UMAGE har implementeret passende tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke ødelægges, bortkommer eller bliver tilgængelige for uautoriserende personer og disses misbrug heraf.
Kun medarbejdere, som har behov for det, vil have adgang til personoplysninger.

Kontaktoplysninger
UMAGE er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål:

UMAGE ApS
Kongens Nytorv 15
1050, København K
CVR: 31852250
E-mail: info@umage.com
Tlf.: 31 39 31 31

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på websiden.